SCIBA HS Jazz Band Festival

Chairperson: Jason Pentico

Event Date: December 8, 2018 - Waukee HS(4A, 1A, 2nd)
                      December 8, 2018 - Winterset HS (2A, 3A, 2nd)
                         
Registration Deadline: October 15, 2018

Penalty Deadline: October 22, 2018