SCIBA HS Jazz Band Festival

Chairperson: Jason Pentico

Event Date: December 9, 2017 - Waukee HS(4A, 1A, 2nd)
                      December 9, 2017 - Winterset HS (2A, 3A, 2nd)
                         
Registration Deadline: October 16, 2017

Penalty Deadline: October 23, 2017